Status: Zakończona

Czas serwera: 01.12.2020 10:01

Karta zamówienia #1/2020-038
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19

Informacje

ID zamówienia
9756
Nazwa zamówienia
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19
Kategoria DSZ
11 Návleky na obuv
Numer zamówienia
1/2020-038
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
60 000,00 EUR
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Návlek na obuv pre jednorázové použitie určený k ochrane proti minimálnym rizikám, cat. I.
Materiál : polyetylén (PE)
Veľkosť : univerzálna
Rozmer : 15 x 41 cm (± 5%)
Hmotnosť : min. 2,5 g
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov
Výrobok v zhode s :
EN STN EN ISO 13688:2013, alebo ekvivalentnou normou.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
30.11.2020 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
30.11.2020 10:05:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Adres
Pražská 29
Bratislava
812 63, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Radka Poláková
radka.polakova@reserves.gov.sk
+421 257278315
Inne kontakty
Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk

Dokumenty