Status: Trwająca

Czas serwera: 01.12.2020 09:29

Karta zamówienia #1/2020-039
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19

Informacje

ID zamówienia
9757
Nazwa zamówienia
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19
Kategoria DSZ
15 Ochranný štít
Numer zamówienia
1/2020-039
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
53 100,00 EUR
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ochranný štít je primárne určený na ochranu očí a tváre pred rizikom ich mechanického poškodenia nárazom pomaly letiacich častíc s dopadovou energiou max. 0,56 J. Štít musí umožňovať súbežné použitie korekčných okuliarov.
Ochranný štít pozostáva z náhlavného nosiča (držiak) a priezoru, štít dodaný v zloženom stave, vybavený mäkkou penou pre elimináciu tlaku v oblasti hlavy.
Veľkosť držiaka : UNI
Priezor : číry
Materiál : polymetylmetakrylát (PMMA)
Rozmer : min. 20 x 29 cm
Opakované použitie, odolnosť voči dezinfekcii.
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov
Výrobok v zhode s :
STN EN 166:2001, alebo ekvivalentnou normou.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
30.11.2020 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
30.11.2020 10:05:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Adres
Pražská 29
Bratislava
812 63, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Radka Poláková
radka.polakova@reserves.gov.sk
+421 257278315
Inne kontakty
Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk

Dokumenty