Status: Zakończona

Czas serwera: 09.07.2020 02:41

Karta zamówienia #07109/2018/ODDVO
Dodávka zemného plynu_Výzva č. 2

To zamówienie jest częścią DSZ #07109/2018/ODDVO Dodávka zemného plynu

Informacje

ID zamówienia
985
Nazwa zamówienia
Dodávka zemného plynu_Výzva č. 2
Numer zamówienia
07109/2018/ODDVO
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 420 458,89 EUR
Główny CPV
09123000-7 - Gaz ziemny
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky (Výzvy) je dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia prepravy, distribúcie, štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku na jeden rok pre odberné miesta identifikované v Prílohe č. 1 a 4 Súťažných podkladov (ďalej aj „SP“).

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Výzva č. 2 v rámci vytvoreného Dynamického nákupného systému s názvom "Dodávka zemného plynu".

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
25.09.2018 10:00:00

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
Banskobystrický samosprávny kraj
Adres
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Dokumenty