Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.01.2022 12:27

Karta obstarávania #FNTN-2021-11-ŠF-NZ-Kabinet na endoskopy
Sušiaci a skladovací kabinet na endoskopy

Detail správy #118338

Dátum a čas doručenia
11.03.2021 13:26:01
Od
Fakultná nemocnica Trenčín
Komu
Všetkým
Typ
Iný dokument k zákazke
Predmet
Oznámenie o zmene termínu predkladania a otvárania ponúk, úprave Súťažných podkladov a o vykonaní Redakčnej opravy

Vážení záujemcovia,
verejný obstarávateľ, Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín, Vám týmto v rámci verejného obstarávania v prílohe tejto správy zasiela Oznámenie o zmene termínov, úprave súťažných podkladov a o vykonaní redakčnej opravy spolu s aktualizovanými súťažnými podkladmi ku dňu 11.03.2021.
S pozdravom,
Ing. Michal Plesník