Ďalšie verejné obstarávania

Ďalšie dynamické nákupné systémy
O softvéri na elektronizáciu verejného obstarávania JOSEPHINE

software screenshot

Softvér JOSEPHINE je špičkovým nástrojom na elektronizáciu verejného obstarávania s radou unikátnych výhod. Ako jediný na trhu vyhovuje legislatíve hneď niekoľkých štátov EU a umožní vám tak ľahko komunikovať s dodávateľmi z rôznych krajín. Je úplne intuitívny, ľahko ovládateľný, s množstvom šablón, ktoré vám urýchlia prácu. Vyvinula ho spoločnosť PROEBIZ s.r.o., ktorá sa elektronizáciou zaoberá už viac ako osemnásť rokov a jej systém pre elektronické aukcie PROEBIZ TENDERBOX je dnes najrozšírenejší v strednej Európe. So softvérom JOSEPHINE tak získate nie len skvelý nástroj pre elektronizáciu verejného obstarávania, ale taktiež silného partnera s možnosťou vyžívania rady jeho ďalších produktov, ako aj rozsiahle technické a znalostné know-how.

Softvér JOSEPHINE spĺňa všetky požiadavky definované vo vyhláške č.41/2019 Z.z. Úradu pre verejné obstarávanie, ktorá je účinná od 1. 3. 2019, a ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickou komunikáciu vo verejnom obstarávaní.

Prečo si pre elektronizáciu verejného obstarávania vybrať JOSEPHINE?

Jedinečný nástroj

Jedinečný nástroj

JOSEPHINE je prispôsobená legislatíve niekoľkých štátov EU a vyladená používaním desiatkami klientov. V tejto oblasti ide o softvér, ktorý nemá na danom trhu zrovnateľnú konkurenciu.

Úspora času

Úspora času

So softvérom JOSEPHINE vám elektronizácia verejného obstarávania zvýši efektivitu celého procesu, dramaticky zníži chybovosť a ušetrí nakoniec nie len čas, ale aj peniaze.

Silný partner

Silný partner

Softvér JOSEPHINE vytvorili odborníci s viac ako osemnásť ročnou praxou a európskou pôsobnosťou. Nie je to dielo žiadneho start-upu, ale renomovanej spoločnosti pracujúcej pre tých najväčších stredoeurópskych klientov.

Možnosti rozšírenia

Možnosti rozšírenia

Vďaka softvéru JOSEPHINE získate možnosť napojenia na ďalšie užitočné nástroje od PROEBIZu. A naviac poradenstvo špičkových špecialistov na elektronický nákup.

Integrovaný nákupný systém - JOSEPHINE CHAIN

Vzájomné prepojenie PROEBIZovských informačných systémov prináša mnohé výhody. Predovšetkým umožňuje riadiť celý nákupný proces od vzniku samotnej požiadavky na ktorejkoľvek úrovni v hierarchii organizácie, cez výber spôsobu hodnotenia, vrátane elektronických aukcií, až po evidenciu doručenia požadovaného produktu. Spojením získate mimoriadne kvalitný a komplexný nástroj, ktorý bude na jednej strane uľahčovať prácu a na druhej strane bude prinášať časové a finančné úspory vyhlasovateľom verejného obstarávania.

Integrovaný nákupní systém diagram

Dynamický nákupný systém

Bonusom pri práci s JOSEPHINE je aj možnosť využívať k hodnoteniu predkladaných ponúk DNS. Cieľom je dosiahnutie najvyššej miery transparentnosti. Zavedený dynamický nákupný systém by mal vyhlasovateľovi zaistiť širokú sieť dodávateľov. JOSEPHINE umožňuje realizáciu DNS a rámcových dohôd v súlade s platnou legislatívou.

36 základných charakteristík JOSEPHINE

 • elektronické zadávanie verejného obstarávania
 • elektronický príjem ponúk
 • evidencia záujemcov a ich údajov
 • elektronické vyhodnocovanie predkladaných ponúk
 • vytváranie komisií a jednotlivých zasadaní komisie
 • kontrola PHZ
 • import dokumentov aj položiek predmetu obstarávania
 • používateľské oprávnenia podľa organizačnej štruktúry
 • neobmedzený počet vyhlasovateľov, administrátorov, členov komisie
 • neobmedzený počet uchádzačov, položiek, zasadaní v jednom obstarávaní
 • neobmedzený počet príloh
 • možnosť prepojenia s eAukčným sw PROEBIZ
 • e-mailové notifikácie
 • všetko je zaznamenané do histórie a archivované
 • možnosť korekcie neúmyselných matematických chýb v ponukách uchádzačov
 • dynamický nákupný systém
 • zber interných požiadaviek a špecifikácie k predmetu obstarávania
 • proces riadenia a schvaľovania požiadaviek k predmetu obstarávania
 • proces elektronickej komunikácia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
 • evidencia a archivácia obstarávania podľa zákonných lehôt
 • vytváranie nového obstarávania (rozmanitá škála druhou a postupov zadávania obstarávania)
 • systémové šablóny (dokumenty), ktoré si verejný obstarávateľ / obstarávateľ môže upraviť podľa svojich potrieb
 • možnosť predkladania ponúk po častiach vrátane realizácie elektronickej aukcie po častiach (zobrazovanie poradia)
 • identifikácia a autentifikácia záujemcov
 • možnosť vytvárania archívu dokumentov ku každému obstarávaniu
 • „audítorský prístup“ na účel výkonu kontroly
 • nastavenie rôznych matíc hodnotenia – na celkovú cenu (súčet), prepočítané na vzorec (váhy, vlastný vzorec)
 • elektronické vyhlasovanie verejného obstarávania
 • evidencia jednotlivých zákaziek
 • filtrovania a fulltextové vyhľadávanie zákazky
 • vytváranie nových zákaziek podľa príslušnej legislatívy a druhu zákazky
 • neobmedzený počet zákaziek
 • kompletná archivácia zákazky do jedného súboru (ZIP archív)
 • možnosť vyhodnotenie aj po častiach vrátane realizácie elektronickej aukcie na časti
 • sledovanie systémových lehôt
 • možnosť realizácie elektronickej aukcie PROEBIZ, vrátanie trvalého prepojenia na systém PROEBIZ

Pre verejných obstarávateľov na 2 mesiace zadarmo

Vyskúšajte si výhody softvéru JOSEPHINE na 2 mesiace zadarmo. Nezáväzne, so všetkými funkcionalitami a plnou používateľskou podporou.

Systém JOSEPHINE je pre všetkých záujemcov a uchádzačov bezplatný.

V rámci skúšobnej verzie nášho softvéru získate

Všetky funkcionality softvéru na 2 mesiace zdarma

Neobmedzený počet a rozsah tendrov

Neobmedzený počet používateľov

Plnú asistenciu našej technickej a znalostnej podpory

Zaujal vás software JOSEPHINE?

Pre viacej informácií môžete volať na +421 220 255 999, alebo vyplňte kontaktný formulár a my sa vám ozveme.

Kontaktný formulár