SUPPORT JOSEPHINE

Služba SUPPORT JOSEPHINE je dostupná v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 (CET/CEST).

čeština tel.(CZ): +420 255 707 010 čeština tel.(M): +420 597 587 111

slovenčina tel.(SK): +421 220 255 999 polski tel.(PL): +48 222 139 900

tel.(HR): +385 800 805 917 english tel.(EU): +420 597 587 171


E-mail: houston@proebiz.com

JOSEPHINE – Technické požiadavky SW

Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Pre bezproblémovú účasť v systéme JOSEPHINE, ktorý je určený na elektronické predkladanie ponúk a na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z webových prehliadačov Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (https://firefox.com), Google Chrome (https://google.com/chrome), Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge) alebo Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia (https://microsoft.com/).

Pre bezproblémovú účasť v systéme JOSEPHINE, ktorý je určený na elektronické predkladanie ponúk a na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní s povinným použitím elektronického podpisu je nutné mať v počítači nainštalovaný komponent I.CA PKIServiceHost a príslušné doplnky pre webové prehliadače Mozilla Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge. Detaily inštalácie a odkazy na stiahnutie komponentu a príslušných doplnkov nájdete po stlačení tlačidla Test el. podpisu alebo na odkaze https://josephine.proebiz.com/sk/test-podpis.

Ďalej je nutné mať v internetovom prehliadači pre všetky typy zákaziek povolený javascript a zapnuté cookies. Návod, ako v internetovom prehliadači povoliť cookies, nájdete na https://proebiz.com/sk/podpora. Môžete si taktiež spraviť test prehliadača, ktorý nájdete v sekcii SUPPORT systému JOSEPHINE.

Vo verejnom obstarávaní s povinným použitím elektronického podpisu musí Účastník vlastniť platný elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte, ktorý spĺňa požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 a príslušnej národnej legislatívy. Elektronické podpisy založené na kvalifikovanom certifikáte vydávajú kvalifikovaní poskytovatelia služieb v jednotlivých členských štátoch EU.

Prostredie systému JOSEPHINE umožňuje Účastníkovi prikladať ku svojím dátovým správam elektronické dokumenty (súbory), pričom pre nešifrovanú komunikáciu je celková maximálna veľkosť dát obmedzená objemom 500 MB, pre šifrovanú komunikáciu potom objemom 300 MB. Celkovou maximálnou veľkosťou sa rozumie celkový objem dát Účastníka vzťahujúci sa k vykonávanému úkonu.