SUPPORT JOSEPHINE

Služba SUPPORT JOSEPHINE je dostupná v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 (CET/CEST).

čeština tel.(CZ): +420 255 707 010 čeština tel.(M): +420 597 587 111

slovenčina tel.(SK): +421 220 255 999 polski tel.(PL): +48 222 139 900

tel.(HR): +385 800 805 917 english tel.(EU): +420 597 587 171


E-mail: houston@proebiz.com

JOSEPHINE – Technické požiadavky SW

Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť v systéme JOSEPHINE určenému na elektronické predkladanie ponúk a na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní s povinným použitím elektronického podpisu je nutné mať v počítači nainštalovaný webový prehliadač Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/) a tento prehliadač pri svojej práci taktiež používať.

Ak predkladáte ponuky, resp. pokiaľ využívate elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní, v ktorých nie je vyžadovaný elektronický podpis, je možné taktiež použiť webové prehliadače Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššiu (http://firefox.com) a Google Chrome (http://google.com/chrome).

Počítač musí mať nainštalovanú aktuálnu verziu Java Software. Tento software je nutný pre korektný chod SW JOSEPHINE v prípade, že sa dáta podpisujú elektronickým podpisom. . Vo verejnom obstarávaní bez povinného použitia elektronického podpisu nie je inštalácia Java Software vyžadovaná. Java Software je možné stiahnuť z adresy http://www.java.com/. Tento software je k dispozícii zdarma.

Ďalej je nutné mať v internetovom prehliadači pre všetky typy zákaziek povolený javascript a zapnuté cookies. Návod ako v internetovom prehliadači povoliť cookies nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora. Môžete si taktiež spraviť test prehliadača, ktorý nájdete v sekcii SUPPORT systému JOSEPHINE.

Vo verejnom obstarávaní s povinným použitím elektronického podpisu musí Účastník vlastniť platný elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte, ktorý spĺňa požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 a príslušnej národnej legislatívy. Elektronické podpisy založené na kvalifikovanom certifikáte vydávajú kvalifikovaní poskytovatelia služieb v jednotlivých členských štátoch EU.

Prostredie systému JOSEPHINE umožňuje Účastníkovi prikladať ku svojím dátovým správam elektronické dokumenty (súbory), pričom pre nešifrovanú komunikáciu je celková maximálna veľkosť dát obmedzená objemom 500 MB, pre šifrovanú komunikáciu potom objemom 300 MB. Celkovou maximálnou veľkosťou sa rozumie celkový objem dát Účastníka vzťahujúci sa k vykonávanému úkonu.