SUPPORT JOSEPHINE

Služba SUPPORT JOSEPHINE je dostupná v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 (CET/CEST).

čeština tel.(CZ): +420 255 707 010 čeština tel.(M): +420 597 587 111

slovenčina tel.(SK): +421 220 255 999 polski tel.(PL): +48 222 139 900

tel.(HR): +385 800 805 917 english tel.(EU): +420 597 587 171


E-mail: houston@proebiz.com

JOSEPHINE – Technické požiadavky SW

Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Pre bezproblémovú účasť v systéme JOSEPHINE, ktorý je určený na elektronické predkladanie ponúk a na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z webových prehliadačov Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (https://firefox.com), Google Chrome (https://google.com/chrome) alebo Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge).

Pre bezproblémovú účasť v systéme JOSEPHINE, ktorý je určený na elektronické predkladanie ponúk a na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní s povinným použitím elektronického podpisu je nutné mať v počítači nainštalovaný komponent I.CA PKIServiceHost a príslušné doplnky pre webové prehliadače Mozilla Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge. Detaily inštalácie a odkazy na stiahnutie komponentu a príslušných doplnkov nájdete po stlačení tlačidla Test elektronického podpisu alebo na odkaze https://josephine.proebiz.com/sk/test-podpis.

Ďalej je nutné mať v internetovom prehliadači pre všetky typy zákaziek povolený javascript a zapnuté cookies. Návod, ako v internetovom prehliadači povoliť cookies, nájdete na https://proebiz.com/sk/podpora.

Vo verejnom obstarávaní s povinným použitím elektronického podpisu musí Účastník vlastniť platný elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte, ktorý spĺňa požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 a príslušnej národnej legislatívy. Elektronické podpisy založené na kvalifikovanom certifikáte vydávajú kvalifikovaní poskytovatelia služieb v jednotlivých členských štátoch EU.

Prostredie systému JOSEPHINE umožňuje uchádzačovi prikladať ku svojim dátovým správam elektronické dokumenty (súbory), pričom pre nešifrovanú a šifrovanú komunikáciu je celková odporučaná maximálna veľkosť dát stanovená na 500 MB. Pod celkovou maximálnou veľkosťou sa rozumie celkový objem dát uchádzača vzťahujúci sa k vykonávanému úkonu.