Stav: Ukončená

Serverový čas: 11.12.2023 23:40

Karta obstarávania #009/2022/VO-§117
Nákup a dodávka PVC podlahovej krytiny pre potreby BPMK, s.r.o.

Komunikácia