Stav: Ukončená

Serverový čas: 21.03.2023 16:00

Karta zákazky #2021-5,6-008
Výzva č. 6 „Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel“

Detail správy #234316

Dátum a čas doručenia
08.06.2022 10:04:45
Od
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Komu
Všetkým
Typ
Iný dokument k zákazke
Predmet
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Dobrý deň,

oznamujem Vám, že dokumenty "Vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk" a naň nadväzujúce "Korigendum Prílohy č. 1 -Technická špecifikácia" a "Korigendum Prílohy č. 2 - Návrh na plnenie kritéria - Položkový rozpočet boli zverejnené k zákazke "Výzva č. 6 Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel - II. kategória". 

V prípade ak Vaša spoločnosť už predložila ponuku a v dôsledku opravy dokumentácie zverejnenej verejným obstarávateľom je potrebná jej úprava, prosím Vás o predloženie aktualizovanej ponuky v lehote na predkladanie ponúk.


S pozdravom