Status: Ongoing INTERESTED

Server time: 22.02.2018 01:41

Tender card #1/2017
BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV

Information

ID of tender
144
Name of content of tender
BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV
Tender ref. no.
1/2017
Public tender journal ref. no.
12338-MSP 169/2017
EU journal ref. no.
2017/S 162-333574
Type of tender
Nadlimitné zákazky
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
874 225.55 EUR
Main CPV
45215210-2 - Construction work for subsidised residential accommodation
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je prestavba slobodárne na Hlbokej ulici v Nitre na 35 nájomných bytov + technická vybavenosť v majetku mesta Nitry v katastrálnom území Nitra v miestnej časti Čermáň na pozemkoch parc. č. 4816 – „ C “, parc. č. 4817 – „C“, parc. č. 4821/26 –„ C“, 4821/60 - „C“, 4821/144 - „C“ ,4821/323 - „C“, 7380/1 – „E“ podľa projektovej dokumentácie : realizačný projekt „ BD Hlboká- prestavba slobodárne na nájomné byty “ zák. č. 16008 009 000 000, ktorú vypracoval Stapring, a. s. Nitra, projektant Ing. E. Torišková

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Predkladanie ponúk (Bid)
30.10.2017 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Nitrianska investičná, s.r.o.
Address
Štefánikova trieda 60
Nitra
950 06, Slovak republic
Process supervisor
Miroslav Ondrejička
ondrejicka@msunitra.sk
+421 911802654

Documents