Stav: Probíhající

Serverový čas: 14.08.2022 04:51

Karta veřejné zakázky #1/2021/Call
Služby Call centra

Informace

ID zakázky
10289
Název zakázky
Služby Call centra
Číslo spisu VZ
1/2021/Call
Číslo oznámení z TED
2021/S 005-006183
Režim veřejné zakázky
Nadlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 260 000,0000 EUR
Hlavní CPV kód
79510000-2 - Telefonní služby pro nepřítomné účastníky
Doplňující CPV kód
79511000-9 - Služby telefonistek
79512000-6 - Call centra
79342300-6 - Služby zákazníkům
VZ je dělená na části
Ne
Zakázka není rozdělená na části - zdůvodnění
Verejný obstarávateľ sa pred samotným vyhlásením predmetnej verejnej súťaže zaoberal aj spôsobom obstarávania z pohľadu zákonnej možnosti, nie povinnosti, podľa § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní delenia predmetu zákazky na časti, resp. viaceré verejné obstarávania.
Pri rozhodovaní o nerozdelení zákazky na časti verejný obstarávateľ dostatočne zvážil všetky okolnosti, najmä predmet zákazky (jeho zameranie, objem, možnosti relevantného trhu), požiadavky na služby call centra aj vhodnosť rozdelenia zákazky z ekonomického hľadiska (náklady na organizáciu viacerých dodávateľov, zvýšené nároky na počet potrebných zamestnancov na zabezpečenie a koordináciu realizácie predmetu zákazky). Tieto skutočnosti verejný obstarávateľ detailne analyzoval a dospel k záveru, že rozdelenie predmetu zákazky na viaceré časti predmetu zákazky môže verejnému obstarávateľovi a prijímateľom spôsobovať ťažkosti v podobe:
 zvýšených nákladov na zabezpečenie koordinácie viacerých poskytovateľov, logistiku a pod. a taktiež
 dôvodov technického charakteru, ktoré neumožňujú rozdelenie zákazky na časti.
Pri rozdelení zákazky na časti by sa stala samotná realizácia zákazky nadmerne technicky náročnou, drahou a potreba koordinácie jednotlivých poskytovateľov jednotlivých častí zákazky by predstavovala vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Z týchto dôvodov by bolo rozdelenie predmetu tejto verejnej súťaže po technickej stránke nelogické, neúčelné, nehospodárne až objektívne nerealizovateľné. Vzhľadom na vyššie uvedené je nerozdelenie predmetu zákazky na časti opodstatnené, odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania ani obmedzujúce hospodársku súťaž.
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Zabezpečenie telefonickej podpory, posilnenie nepretržitej prevádzky a manažmentu infolinky v prípade zvýšeného náporu na celkové call centrum NCZI

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
26.02.2021 10:00:00 (Online zpřístupnění nabídek)
Plánované otevírání nabídek
26.02.2021 13:00:00

Zadavatel

Název organizace
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adresa
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Janka Kavčiaková
janka.kavciakova@nczisk.sk
+421 905377496

Dokumenty