Stav: Probíhající

Serverový čas: 13.05.2021 08:20

Karta veřejné zakázky #VZMR/SNMZ/III/6/2021
OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU SVATOPLUKA ČECHA 15_ZNOJMO

Informace

ID zakázky
12179
Název zakázky
OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU SVATOPLUKA ČECHA 15_ZNOJMO
Číslo spisu VZ
VZMR/SNMZ/III/6/2021
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 577 252,33 Kč
Hlavní CPV kód
44112400-2 - Střechy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU SVATOPLUKA ČECHA 15_ZNOJMO

Popis předmětu VZ

Prohlídku na místě, kterou doporučujeme, je možné dohodnout předem s p. Motlem - tel: 731127780. Veškeré práce musí být ukončeny nejpozději do 31.8.2021.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Poznámka

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu.

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
13.05.2021 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
13.05.2021 10:05:00
Zadávací lhůta do
31.08.2021

Zadavatel

Název organizace
Správa nemovitostí města Znojma
Adresa
Pontassievská 14
Znojmo
669 02, Česká republika
Administrátor VZ
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.