Stav: Probíhající

Serverový čas: 28.10.2021 01:12

Karta DNS #SPU-CH-3
Chemikálie a chemické výrobky

Informace

ID zakázky
12594
Název zakázky
Chemikálie a chemické výrobky
Číslo spisu VZ
SPU-CH-3
Evidenční číslo zakázky
131/2021 pod číslom 28542-MUT dňa 2. 6. 2021
Číslo oznámení z TED
2021/S 104-273355 zo dňa 01.06.2021
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
1 946 600,00 EUR
Hlavní CPV kód
24000000-4 - Chemické výrobky
Doplňující CPV kód
24300000-7 - Základní anorganické a organické chemické látky
24950000-8 - Specializované chemické výrobky
24960000-1 - Různé chemické výrobky
33694000-1 - Diagnostika
33696500-0 - Laboratorní činidla
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie nasledovných tovarov (uvedené príkladmo): chemikálie a chemické výrobky určené do laboratórií ako kity, protilátky a laboratórne činidlá.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Poznámka

Konkrétna zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS môže byť vyhlásená ako zelené verejné obstarávanie, v závislosti od konkrétneho predmetu zákazky. Bližšie informácie budú určené v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.

Zelená zakázka

Ano

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
01.07.2021 10:00:00
Plánované otevírání žádostí
01.07.2021 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
11.07.2025 23:59:59

Zadavatel

Název organizace
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
949 76, Slovenská republika
Administrátor VZ
Veronika Dobiášová
spu.dobiasova@proebiz.com
+421 908283860

Dokumenty

Zakázky