Stav: Ukončená

Serverový čas: 13.07.2024 21:11

Karta veřejné zakázky #Z21019
ODBĚR POHONNÝCH HMOT – STŘEDISKA SOSNOVÁ, NOVÝ BOR – OKROUHLÁ, NOVÁ VES A LIBEREC

Informace

ID zakázky
13801
Název zakázky
ODBĚR POHONNÝCH HMOT – STŘEDISKA SOSNOVÁ, NOVÝ BOR – OKROUHLÁ, NOVÁ VES A LIBEREC
Číslo spisu VZ
Z21019
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Hlavní CPV kód
09134210-2 - Motorová nafta (0,2)
Doplňující CPV kód
09132000-3 - Automobilový benzin
30163100-0 - Karty pro odběr pohonných hmot
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem každé části Veřejné zakázky je čerpání pohonných hmot (motorové nafty a Natural 95) u čerpací/ch stanic/e vybraného dodavatele v maximální dojezdové vzdálenosti 10 km (blíže viz čl. 1) od daného střediska, a to bezhotovostně pomocí odběrových karet.

Popis předmětu VZ

Tato Veřejná zakázka se zadává za účelem přechodného zajištění odběru pohonných hmot zadavatelem a za účelem operativního řešení provozních potřeb zadavatele. Souběžně s plněním této Veřejné zakázky zadavatel zahájí přípravu další veřejné zakázky za účelem dlouhodobého zajištění odběru pohonných hmot. Tato Veřejná zakázka tedy představuje provizorní řešení potřeb zadavatele.
Veřejná zakázka je rozdělena na 4 procesně samostatné části dle § 35 ZZVZ dle jednotlivých středisek zadavatele:
1) část 1: Středisko Sosnová,
2) část 2: Středisko Nový Bor - Okrouhlá,
3) část 3: Středisko Nová Ves,
4) část 4: Středisko Liberec.
Veřejná zakázka je rozdělena podle územního principu – v rámci každé části zadavatel poptává možnost odběru pohonných hmot v maximální dojezdové vzdálenosti 10 km od daného střediska. Místem plnění je provozovna dodavatele. Pro výpočet délky trasy a jízdy bude využito stránek www.mapy.cz v režimu „nejrychlejší“ trasa. Plánovaná trasa musí být objektivně průjezdná pro nákladní vozidla nad 12,5 t.
Každý dodavatel je oprávněn podat nabídku do neomezeného počtu částí Veřejné zakázky – dodavatel tedy může podat nabídku do 1 až 4 částí Veřejné zakázky. Požadavky na obsah a způsob podání nabídky jsou ve vztahu ke každé části Veřejné zakázky shodné.
V rámci každé části Veřejné zakázky bude uzavřena 1 smlouva („dále jen „Smlouva“) s 1 dodavatelem. Každá část Veřejné zakázky může být zadána jinému dodavateli podle výsledků hodnocení.

Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
10.09.2021 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, JUDr. Csaba Csorba, senior advokát
csaba.csorba@havelpartners.cz
+420 731539270

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.

Část 1: Středisko Sosnová

Stav
Ukončená
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
09134210-2 - Motorová nafta (0,2)
Doplňující CPV kód
09132000-3 - Automobilový benzin
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Část 2: Středisko Nový Bor - Okrouhlá

Stav
Ukončená
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
09134210-2 - Motorová nafta (0,2)
Doplňující CPV kód
09132000-3 - Automobilový benzin
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Část 3: Středisko Nová Ves

Stav
Ukončená
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
09134210-2 - Motorová nafta (0,2)
Doplňující CPV kód
09132000-3 - Automobilový benzin
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Část 4: Středisko Liberec

Stav
Ukončená
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
09134210-2 - Motorová nafta (0,2)
Doplňující CPV kód
09132000-3 - Automobilový benzin
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy