Stav: Probíhající

Serverový čas: 30.11.2021 20:01

Karta veřejné zakázky #7262
Cyklostezka spojující ul. Lhotská s cyklostezkou směr Štarnov

Informace

ID zakázky
13950
Název zakázky
Cyklostezka spojující ul. Lhotská s cyklostezkou směr Štarnov
Číslo spisu VZ
7262
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
5 392 875,00 Kč
Hlavní CPV kód
45233162-2 - Výstavba cyklistických stezek
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve zhotovení cyklostezky spojující ul. Lhotská s cyklostezkou směr Štarnov.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve zhotovení cyklostezky spojující ul. Lhotská s cyklostezkou směr Štarnov s cílem vybudování bezpečné, bezbariérové a komfortní trasy pro chodce a cyklisty v řešené lokalitě vč. návaznosti na okolní chodníkové plochy a zlepšení podmínek pro motorovou dopravu v návaznosti na plánovanou okolní výstavbu změnou tvaru křižovatky, zejména úpravou připojení vedlejších větví. Podkladem pro vypracování nabídky je soupis prací či dodávek, projektová dokumentace a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

Ano

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
03.09.2021 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
03.09.2021 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Šternberk
Adresa
Horní náměstí 16
Šternberk
785 01, Česká republika
Administrátor VZ
Marek Slabý
marek.slaby@rts.cz
+420 545120262
Internetový odkaz na Profil zadavatele
http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk

Dokumenty