Stav: Probíhající

Serverový čas: 28.09.2021 15:13

Karta veřejné zakázky #VZ2021-056-MOL-ITS
Novostavba venkovní lezecké stěny – Znojmo - Leska

Informace

ID zakázky
14474
Název zakázky
Novostavba venkovní lezecké stěny – Znojmo - Leska
Číslo spisu VZ
VZ2021-056-MOL-ITS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
3 500 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Novostavba venkovní lezecké stěny – Znojmo - Leska

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení venkovní lezecké stěny vč. dopadové plochy v areálu tenisových kurtů, Horní Leska, Znojmo dle PD zpracované firmou ZNOJMOPROJEKT Ing. arch. Radomír KAMAN, s.r.o., Znojmo. Lezecká stěna musí být opatřena potřebnou certifikací a splňovat veškeré dotčené předpisy a normy odpovídající účelu využití a umístění.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
24.09.2021 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.