Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2022 13:57

Karta veřejné zakázky #VZ2021-059-MOL-ITS
Znojmo – Prodloužení cyklostezky ul. Pražská

Informace

ID zakázky
14493
Název zakázky
Znojmo – Prodloužení cyklostezky ul. Pražská
Číslo spisu VZ
VZ2021-059-MOL-ITS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 142 333,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Znojmo – Prodloužení cyklostezky ul. Pražská

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového úseku cyklostezky podél ul. Pražská a ul. Slovenská dle PD zpracované firmou Silniční a mostní inženýrství, s.r.o., Znojmo.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
24.09.2021 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.