Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 13:44

Karta zakázky #11/2021
Čiastková zákazka č. 11 na nákup kameniva s dopravou - zimný posyp, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh a LS Liptovská Teplička

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
14668
Název zakázky
Čiastková zákazka č. 11 na nákup kameniva s dopravou - zimný posyp, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh a LS Liptovská Teplička
Číslo spisu VZ
11/2021
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
30 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je nákup kameniva s dopravou kamenivo triedené fr. 8/16 (zimný posyp). Množstvo materiálu je 2500 t.
Termíny dodania:
1, do 31.10.2021 1300 t
2, zvyšných 1200 t ostáva na mesiace roku 2022 január až marec v závislosti od zimného počasia.
Predávajúci predložením ponuky sa zaväzuje termíny dodržať. Dodanie kameniva v mesiacoch január až marec 2021 je závislé od potrieb vonkajšej prevádzky v rámci lesného hospodárstva a zimného počasia. Termín dodania v týchto mesiacoch stanovuje kupujúci. V zmysle súťaže sa kupujúci nezaväzuje odobrať plánované množstvá kameniva.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena zákazky vrátane dopravy v EUR bez DPH, ktorú predkladajú do súťaže predávajúci (váha kritéria 100 bodov).
Kamenivo pre zimný posyp fr. 8/16 sa použije v rámci realizácie zimnej údržby na LS Čierny Váh a LS Liptovská Teplička. Spoločná skládka posypového materiálu je na Dubárni na LS Čierny Váh, ktorá je vzdialená 20 km od Liptovského Hrádku. Na túto skládku sa navozí posypový materiál (kamenivo).
GPS súradnice skládky Dubáreň:
49.007706635,19.948039055
Vzhľadom na realizáciu dopravy po lesnej dopravnej sieti aj v zimných mesiacoch a manipulačného priestoru na skládke doprava nie je vhodná pre návesové a prívesové súpravy. Vhodná je pre nákladné sólo vozidlá, takzvané „šesťkoly a osemkoly” s pohonom zadných náprav a pohonom jednej prednej nápravy.

Dopravu pre túto čiastkovú zákazku zabezpečuje predávajúci.
LS – lesná správa

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
05.10.2021 15:00:00
Plánované otevírání nabídek
05.10.2021 16:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Liptovský Hrádok
Adresa
J. Martinku 110
Liptovský Hrádok
033 11, Slovenská republika
Administrátor VZ
Roman Hromádka
roman.hromadka@lesy.sk
+421 918335393

Dokumenty