Stav: Probíhající

Serverový čas: 26.01.2022 12:09

Karta veřejné zakázky #7787
Rozvoj Šrobárovho námestia a priľahlého okolia, Bratislava – I. Etapa

Informace

ID zakázky
14828
Název zakázky
Rozvoj Šrobárovho námestia a priľahlého okolia, Bratislava – I. Etapa
Číslo spisu VZ
7787
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
169 538,00 EUR
Hlavní CPV kód
45233262-3 - Výstavba pěších zón
Doplňující CPV kód
45212100-7 - Stavební úpravy rekreačních zařízení
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

- Rekonštrukcia spevnených plôch: spevnené plochy 1. etapy budú odstránené, ako aj obrubníky, nové vrstvy podkladné a asfaltový betón v hr,40mm
- Mestský mobiliár a iné prvky: osadia sa 9 parkových lavičiek, smetné koše 3x, lx stojan pre bicykle
- Úprava oplotenia ZŠ Černyševského: oplotenie zahŕňa úpravu pri ZŠ Černyševského
- Vonkajšie ihrisko: workoutové ihrisko bude komplet vybudované s podlahou EPDM a fit strojmi

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
08.10.2021 09:30:00 (Online zpřístupnění nabídek)
Plánované otevírání nabídek
08.10.2021 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Peter Polyák
peter.polyak@petrzalka.sk
+420 949035351

Dokumenty