Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.07.2022 21:17

Karta zakázky #MAR 6/2021-004
Spracovanie štúdie " Štúdia parkovisko Doprava"

Informace

ID zakázky
14968
Název zakázky
Spracovanie štúdie " Štúdia parkovisko Doprava"
Číslo spisu VZ
MAR 6/2021-004
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
6 500,00 EUR
Hlavní CPV kód
71240000-2 - Architektonické, technické a plánovací služby
Doplňující CPV kód
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
71320000-7 - Technické projektování
71322100-2 - Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce
71330000-0 - Různé technické služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je spracovanie štúdie“ Štúdia parkoviska Doprava“

1) Vypracovanie štúdie parkoviska na Trnavskej ceste 100, Bratislava
2) Inžiniering – odsúhlasenie štúdie na Krajskom dopravnom inšpektoráte
3) Spracovanie rozpočtu pre realizáciu

Predpokladaný rozsah je 170 človekohodín.

Podľa náročnosti, v zmysle kategorizácie zriadeného DNS:
I. kategória, vysokokvalifikované práce koncepčné a koordinačné služby, rozsah max. 70 hodín,
architektonické služby,
III. kategória, náročné služby rozsah max. 100 hodín, inžinierske služby,

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Plnenie na základe objednávky s VOP

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
05.11.2021 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
05.11.2021 10:30:00

Zadavatel

Název organizace
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty