Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.08.2022 16:58

Karta veřejné zakázky #VZ2021-075-ZVE-ITS
Zpracování architektonické studie hlavního veřejného prostoru v příměstské části Popice u Znojma

Informace

ID zakázky
15649
Název zakázky
Zpracování architektonické studie hlavního veřejného prostoru v příměstské části Popice u Znojma
Číslo spisu VZ
VZ2021-075-ZVE-ITS
Evidenční číslo zakázky
VZ2021-075-ZVE-ITS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
450 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Architektonická studie

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování architektonické studie veřejného prostranství podél páteřní komunikace v příměstské části Popice, v níž budou zakomponovány požadavky města Znojma na zachování estetické hodnoty celých Popic, dále požadavky Správy NP Podyjí a také obyvatel Popic. Studie bude promyšlena ve všech souvislostech – urbanistických, architektonických, historických, ekologických, technických, ekonomických i provozních. Architektonická studie bude zpracována jako koncepční podklad pro vypracování projektové dokumentace veřejných prostranství v příměstské části Popice pro územní a stavební řízení.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
25.11.2021 12:00:00
Plánované otevírání nabídek
25.11.2021 13:00:00

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Eva Zvěřina
eva.zverina@muznojmo.cz
+420 734262598
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.