Stav: Probíhající

Serverový čas: 14.08.2022 04:33

Karta veřejné zakázky #2022VZ001
Rámcová smlouva na dodávku barev a nátěrových hmot

Informace

ID zakázky
16929
Název zakázky
Rámcová smlouva na dodávku barev a nátěrových hmot
Číslo spisu VZ
2022VZ001
Evidenční číslo zakázky
Z2022-001505
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Jednací řízení s uveřejněním
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
41 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
44800000-8 - Nátěrové barvy, laky a podobné nátěrové hmoty a tmely
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Rámcová smlouva na dodávku barev a nátěrových hmot

Popis předmětu VZ

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka barev a dalších nátěrových hmot, které budou zadavatelem nanášeny na železniční kolejová vozidla ČD a pronájem čističky použitého acetonu. Výsledkem sektorové veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním je uzavření Rámcové smlouvy s vybraným dodavatelem s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání žádostí
02.03.2022 10:00:00
Lhůta pro podání nabídek
26.08.2022 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
26.08.2022 10:05:00

Zadavatel

Název organizace
DPOV, a.s.
Adresa
Husova 635/1b
Přerov
751 52, Česká republika
Administrátor VZ
Šárka Goldmannová
goldmann@apcconsult.cz
+420 602754288
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27786331

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.