Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.02.2023 09:00

Karta veřejné zakázky #VZ2022-016-MOL-ITS
Oprava zdi – Karolininy sady Znojmo

Informace

ID zakázky
17908
Název zakázky
Oprava zdi – Karolininy sady Znojmo
Číslo spisu VZ
VZ2022-016-MOL-ITS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
235 678,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Oprava zdi – Karolininy sady Znojmo

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je sanace opěrné zdi v Karolininých sadech ve Znojmě.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
04.03.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.