Stav: Probíhající

Serverový čas: 26.06.2022 04:12

Karta DNS #DNS NL 16/2022
Nákup pohonných hmôt pre potreby DPB, a. s.

Informace

ID zakázky
25138
Název zakázky
Nákup pohonných hmôt pre potreby DPB, a. s.
Číslo spisu VZ
DNS NL 16/2022
Evidenční číslo zakázky
28927-MUT
Číslo oznámení z TED
2022/S 109-309274
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
62 001 600,00 EUR
Hlavní CPV kód
09134100-8 - Naftový olej
Doplňující CPV kód
09134200-9 - Nafta
09134230-8 - Bionafta
24957000-7 - Chemické přísady
63710000-9 - Pomocné služby pro pozemní dopravu
63712000-3 - Pomocné služby pro silniční dopravu
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je uzatvorenie Rámcovej dohody na dodanie pohonných hmôt (motorovej nafty) spĺňajúce kvalitatívne parametre podľa požiadaviek STN EN 590 do vozidiel MHD a iných dopravných prostriedkov obstarávateľskej organizácie a to vždy na 6 mesiacov. Obstarávateľská organizácia požaduje dodanie aj stočenie pohonných hmôt do svojich štyroch skladových terminálov, a to vo Vozovni Petržalka – Lúky VIII a vo Vozovni Trnávka – Jurajov dvor – juh, Trnávka – Jurajov dvor – sever a vo Vozovni Krasňany, prípadne inej čerpacej stanici v rámci Bratislavy, ktorej zriadenie oznámi obstarávateľská organizácia úspešnému uchádzačovi, a to pri predpokladanom celkovom čerpaní 48 000 000 l (litrov) pohonných hmôt počas 48 mesiacov trvania DNS.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
04.07.2022 10:00:00
Plánované otevírání žádostí
04.07.2022 10:30:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Administrátor VZ
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty