Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.04.2023 01:17

Karta veřejné zakázky #VZ 2022-054-DRZ-ITS
Zpracování PD Rekonstrukce přízemí Kernekerova domu a zřízení pěšího průchodu přes Dolní Českou do Dolního parku

Informace

ID zakázky
28075
Název zakázky
Zpracování PD Rekonstrukce přízemí Kernekerova domu a zřízení pěšího průchodu přes Dolní Českou do Dolního parku
Číslo spisu VZ
VZ 2022-054-DRZ-ITS
Evidenční číslo zakázky
VZ 2022-054-DRZ-ITS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
850 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Zpracování PD Rekonstrukce přízemí Kernekerova domu a zřízení pěšího průchodu přes Dolní Českou do Dolního parku

Popis předmětu VZ

Předmětem výběrového řízení je zpracování PD Opravy přízemí Kernekerova domu na Masarykově nám. č. p. 328 a zřízení pěšího průchodu přes objekt Dolní Česká č. p. 352 do Dolního parku. Jako podklad zadavatel předkládá fotografie dotčených prostor vč. popisů.

Projekt bude zhotoven ve 2 stupních:
1) Studie pro potřeby projednání s dotčenými orgány a příslušnými odbory zadavatele.
2) Projekt pro povolení a realizaci stavby.

Součástí projekčních prací je i zajištění geodetického zaměření výškopisu a polohopisu pro potřeby zhotovení projektové dokumentace. Dále projednání studie se zadavatelem a dotčenými orgány.

Projekt bude zahrnovat:
- rekonstrukci severní nebytové jednotky (bývalé masny) Kernekerova domu na Masarykově nám. č. p. 328 pro budoucího nájemce; ideálně pro potřeby společnosti ZnojmoRegion, Informačního centra apod.,
- rekonstrukci všech výkladců Kernekerova domu do úhledné podoby, aby odpovídaly požadavkům státní památkové péče,
- veřejný pěší průchod z domu č. p. 328 (Masarykovo náměstí) přes dvorní uličku mezi zadními křídly domu a branku na konci dvora směrem na ulici Dolní Českou,
- veřejný pěší průchod skrze dům č. 352/13 Dolní Česká, přes jeho dvůr až k parkánové hradbě a k dřevěnému schodiště; schodiště přivede návštěvníka na dno hradebního příkopu v místech za tělocvičnou GPOA, nedaleko od Střelniční věže,
- navigace pro průchozí návštěvníky.

Studie bude odevzdána do 3 měsíců od podpisu smlouvy.
Dokumentace pro povolení a realizaci stavby do 3 měsíců od projednání s dotčenými orgány.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
31.08.2022 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
31.08.2022 09:05:00

Zadavatel

Název organizace
Město Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.