Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.02.2023 12:25

Karta veřejné zakázky #VZ-2022-060-SVO-ITS
Úprava plochy u hřbitova - Znojmo Hradiště - PD

Informace

ID zakázky
29611
Název zakázky
Úprava plochy u hřbitova - Znojmo Hradiště - PD
Číslo spisu VZ
VZ-2022-060-SVO-ITS
Evidenční číslo zakázky
VZ-2022-060-SVO-ITS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
400 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Zpracování jednostupňové projektové dokumentace

Popis předmětu VZ

Předmětem zakázky je zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro společné řízení a zadání stavby na úpravu plochy u hřbitova v městské části Znojmo - Hradiště, v rámci projektu Tvoříme Znojmo 2022.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
31.08.2022 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
31.08.2022 09:05:00

Zadavatel

Název organizace
Město Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Michaela Svobodová
michaela.svobodova@muznojmo.cz
+420 774204383
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.