Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.02.2023 07:11

Karta veřejné zakázky #VZ-2022-070-JAN-ITS
Zpevněná plocha pro ledovou plochu a chodníky - Znojmo I. etapa

Informace

ID zakázky
30667
Název zakázky
Zpevněná plocha pro ledovou plochu a chodníky - Znojmo I. etapa
Číslo spisu VZ
VZ-2022-070-JAN-ITS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
5 992 178,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Zpevněná plocha pro ledovou plochu a chodníky - Znojmo I. etapa

Popis předmětu VZ

V I. etapě jsou zahrnuty stavební práce spočívající ve vytvoření zpevněné plochy pro ledové kluziště a vybudování provozní jámy pro technologii, včetně dodávky a montáže technologie samotné.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
09.09.2022 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
09.09.2022 09:05:00

Zadavatel

Název organizace
Město Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Michal Jančík
michal.jancik@muznojmo.cz
+420 515216302
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.