Stav: Probíhající

Serverový čas: 20.03.2023 16:20

Karta zakázky #SE-VO1-2022/002162-037
Elektrická energia pre potreby MŽP 2023 IV

Informace

ID zakázky
35639
Název zakázky
Elektrická energia pre potreby MŽP 2023 IV
Kategorie DNS
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie
Číslo spisu VZ
SE-VO1-2022/002162-037
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
09310000-5 - Elektrická energie
Doplňující CPV kód
66132000-4 - Obchodování s komoditami
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny Poskytovateľom podľa konkrétnych potrieb Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako aj komplexné služby spojené s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou elektriny. Podrobnosti sú uvedené vo Výzve a v prílohách. Predpoklad. objem odobratej elektriny počas obdobia poskytovania služieb: 393,738 MWh

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
19.12.2022 10:00:00 (Online zpřístupnění nabídek)
Plánované otevírání nabídek
19.12.2022 10:05:00

Zadavatel

Název organizace
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Administrátor VZ
JUDr. Rastislav Urda
rastislav.urda@procurecht.sk
+421 908859848

Dokumenty