Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.08.2020 03:39

Karta veřejné zakázky #OMP/0389/19
Provozování ČOV Uherský Brod

Informace

ID zakázky
3571
Název zakázky
Provozování ČOV Uherský Brod
Číslo spisu VZ
OMP/0389/19
Evidenční číslo zakázky
Z2019-014904
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
60 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
90420000-7 - Čištění odpadních vod
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb k zajištění provozování čistírny odpadních vod ve vlastnictví města Uherský Brod (dále též „Vodohospodářský majetek“) v rozsahu daném Služební provozní smlouvou, jejíž závazný vzor je součástí této zadávací dokumentace, po dobu 5 let.

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb k zajištění provozování čistírny odpadních vod ve vlastnictví města Uherský Brod (dále též „Vodohospodářský majetek“) v rozsahu daném Služební provozní smlouvou, jejíž závazný vzor je součástí této zadávací dokumentace, po dobu 5 let.
Provozovatel v souladu se Služební provozní smlouvou poskytne zadavateli služby, kterými bude zajištěno plynulé a bezpečné provozování Vodohospodářského majetku, jehož bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Služební provozní smlouvy.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
10.07.2019 10:00:00
Zadávací lhůta do
08.11.2019

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Další kontakty
Zadavatel je v zadávacím řízení zastoupen:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, Ing. Eva Frýbová, tel. kontakt: 603 321 119, e-mailový kontakt: frybova@vrv.cz
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.