Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 15:27

Karta veřejné zakázky #Z23039
Ostraha středisek Silnice LK na rok 2023

Informace

ID zakázky
37808
Název zakázky
Ostraha středisek Silnice LK na rok 2023
Číslo spisu VZ
Z23039
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 000 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Zajištění ostrahy středisek zadavatele

Popis předmětu VZ

Předmětem zakázky je uzavření Smlouvy na komplexní zajištění strážní a vrátní služby na střediskách Zadavatele uvedených níže v čl. 3.2 Výzvy.
Předmětem poskytovaných služeb bude zejména:
- pochůzková činnost spočívající v zajištění ochrany majetku Zadavatele před jeho poškozením, zničením nebo odcizením, jakož i zajištění zabezpečení areálů dotčených středisek Zadavatele před neoprávněným vstupem třetích osob či neoprávněným vjezdem cizích vozidel;
- kontrola příjezdů a odjezdů vozidel do areálů dotčených středisek Zadavatele;
- kontrola příchodu a odchodu osob v areálech dotčených středisek Zadavatele;
- vedení evidence pohybu vozidel a osob v areálech dotčených středisek Zadavatele;
- hlášení případných škod či narušení areálů dotčených středisek Zadavatele zjištěných při pochůzkové činnosti;
- další činnosti, které souvisí s řádným plněním služeb ostrahy dle Smlouvy a které by mohly nebo měly být dodavatelem jako profesionálem v oboru ostrahy předvídány.
Požadované služby budou poskytovány v rozsahu, ve dnech a časech uvedených v příloze č. 3 závazného návrhu Smlouvy. Další informace o předmětu plnění jsou vymezeny v této Výzvě a jejich přílohách, zejm. v závazném návrhu Smlouvy.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
17.02.2023 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
17.02.2023 10:01:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
maria.kopecka@havelpartners.cz
+420 545423450
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty