Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 15:58

Karta veřejné zakázky #Z23001
Nákup 3ks pojízdné uzavírkové tabule typ II.

Informace

ID zakázky
38558
Název zakázky
Nákup 3ks pojízdné uzavírkové tabule typ II.
Číslo spisu VZ
Z23001
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
520 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Popis předmětu VZ

Předmětem této zakázky je dodávka 3 kusů pojízdné uzavírkové tabule typu II dle jejich specifikace uvedené v příloze č. 1 závazného návrhu Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 Výzvy – Tabulka technická specifikace a požadavky, a dle technických podmínek TP 66 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (dostupné na: https://pjpk.rsd.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_66.pdf). Předmětem zakázky je rovněž poskytování záruky za jakost a zaškolení obsluhy.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
10.03.2023 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
10.03.2023 10:01:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Martin Mužík, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
martin.muzik@havelpartners.cz
+420 545423414
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty