Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 12:39

Karta veřejné zakázky #Z23005
Vytápění cestmistrovství Liberec

Informace

ID zakázky
38583
Název zakázky
Vytápění cestmistrovství Liberec
Číslo spisu VZ
Z23005
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
5 420 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Rekonstrukce vytápění na středisku Zadavatele – Liberec

Popis předmětu VZ

Předmětem zakázky je rekonstrukce vytápění na středisku Zadavatele – Liberec, České mládeže 1247/30, Liberec 6. Rekonstrukce zahrnuje osazení čtyř nových kotlů a rozvody do třech samostatných objektů. Výkon kotlů je přibližně 153 kW (2x75kW), 1x 76,8kW a 1x 57,9kW, přičemž se jedná o referenční hodnoty a dodavatel je oprávněn nabídnout jiné technicky rovnocenné řešení. Součástí předmětu plnění bude kompletní zajištění díla, včetně stavebních úprav pro osazení kotlů, jejich dodání a montáž a stavebních prací pro realizaci rozvodů.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
31.03.2023 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
31.03.2023 10:01:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
maria.kopecka@havelpartners.cz
+420 545423420
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty