Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 04:46

Karta veřejné zakázky #S-SLE/11268/23
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej pozemků parc. č. 541, parc. č. 543, parc. č. 544, vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

Informace

ID zakázky
38824
Název zakázky
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej pozemků parc. č. 541, parc. č. 543, parc. č. 544, vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
Číslo spisu VZ
S-SLE/11268/23
Režim veřejné zakázky
Veřejná obchodní soutěž
Druh zadávacího řízení
Veřejná obchodní soutěž
Druh veřejné zakázky
-
Výsledek veřejné zakázky
Kupní smlouva
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné soutěže je prodej souboru parcel.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné soutěže je prodej souboru parcel, a to: pozemky
- parc. č. 541, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 077 m2,
- parc. č. 543, zahrada, o výměře 289 m2,
- parc. č. 544, zahrada, o výměře 279 m2,
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, které se nachází mezi ulicemi Na Burni a Prokopská.

Kritérium hodnocení nabídek
Podle zadávací dokumentace
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
10.04.2023 23:59:59

Zadavatel

Název organizace
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Adresa
Těšínská 35
Ostrava
710 16, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Michaela Maslowská
michaela.maslowska@slezska.cz
+420 599410424
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty