Stav: Probíhající

Serverový čas: 14.07.2024 01:00

Karta DNS #1764/2023/520
DNS Krmivá 2023 - 2027

Informace

ID zakázky
41555
Název zakázky
DNS Krmivá 2023 - 2027
Číslo spisu VZ
1764/2023/520
Evidenční číslo zakázky
21219-MUT
Číslo oznámení z TED
2023/S119-375852
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
4 140 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
15700000-5 - Krmiva
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci
vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: „DNS Krmivá 2023-2027“.
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") je dodanie tovaru – krmív pre zvieratá pre jednotlivé organizačné zložky verejného obstarávateľa.
Jedná sa o krmivá pre poľovnú zver, poľnohospodárske zvieratá, kone, zubre, ryby, včely a psy.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci
zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
20.07.2023 10:30:00
Po zriadení DNS termín na predkladanie žiadosťí o účasť je od 31.7.2023 do 31.7.2027
31.07.2027 00:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Dokumenty

Zakázky