Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.08.2020 02:50

Karta veřejné zakázky #ORM/0171/19
Hospodaření se srážkovými vodami - ZŠ Na Výsluní, Uherský Brod

Informace

ID zakázky
5240
Název zakázky
Hospodaření se srážkovými vodami - ZŠ Na Výsluní, Uherský Brod
Číslo spisu VZ
ORM/0171/19
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
11 400 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace
45112000-5 - Výkopové a zemní práce
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je vybudování akumulačních a retenčních nádrží, průlehů v areálu Základní školy Na Výsluní č. p. 2047 vč. úpravy stávajících střešních plášťů na jednotlivých pavilonech A, B, C, D, E a F. Součástí prací je prodloužení dešťové kanalizace a její napojení se do stávající kanalizace.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je vybudování akumulačních a retenčních nádrží, průlehů v areálu Základní školy Na Výsluní č. p. 2047 vč. úpravy stávajících střešních plášťů na jednotlivých pavilonech A, B, C, D, E a F. Součástí prací je prodloužení dešťové kanalizace a její napojení se do stávající kanalizace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
06.11.2019 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Další kontakty
Zadavatel je v zadávacím řízení zastoupen Příkazníkem:
MCI SERVIS s.r.o., Mgr. Marta Černá, mciservis@mciservis.eu, 573 034 265

Věcná stránka na město Uherský Brod - Libor Manda, DiS., libor.manda@ub.cz, 572 805 236
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.