Stav: Probíhající

Serverový čas: 22.07.2024 03:44

Karta veřejné zakázky #SA.270.8.2024
„Budowa kancelarii potrójnej dla leśnictw Kadłub, Spórok, Osiek (I/19/BUD-KAN)"

Informace

ID zakázky
56999
Název zakázky
„Budowa kancelarii potrójnej dla leśnictw Kadłub, Spórok, Osiek (I/19/BUD-KAN)"
Číslo spisu VZ
SA.270.8.2024
Evidenční číslo zakázky
2024/BZP 00357063/01
Režim veřejné zakázky
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Druh zadávacího řízení
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45400000-1 - Práce při dokončování budov
45210000-2 - Bytová výstavba
45111200-0 - Příprava staveniště a odklizovací práce
45420000-7 - Stavební zámečnictví a stavební truhlářské práce
45450000-6 - Ostatní dokončovací stavební činnosti
45320000-6 - Izolační práce
45342000-6 - Instalace a montáž oplocení
45223300-9 - Výstavba parkovišť
45261210-9 - Pokládka střešních krytin
45262311-4 - Betonářské stavební práce
45262310-7 - Železobetonářské práce
45330000-9 - Instalatérské a sanitární práce
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
45311200-2 - Instalace a montáž elektrických zařízení
45311100-1 - Instalace a montáž elektrických rozvodů
45233220-7 - Povrchová úprava silnic
45111000-8 - Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce
45200000-9 - Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
45260000-7 - Střešní práce a jiné specializované stavební práce
45443000-4 - Práce na fasádách
45400000-1 - Práce při dokončování budov
45342000-6 - Instalace a montáž oplocení
45223300-9 - Výstavba parkovišť
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Popis předmětu VZ

Dostępna na portalu JOSEPHINE

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Poznámka

Roboty budowlane
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/pl/) oraz poczty elektronicznej (strzelce@katowice.lasy.gov.pl), z zastrzeżeniem, że złożenie Oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy JOSEPHINE

Termíny a lhůty

termin składnia ofert
24.06.2024 09:30:00
Plánované otevírání nabídek
24.06.2024 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
PGL LP Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
Adresa
Moniuszki 7
Strzelce Opolskie
47-100, Polská republika
Administrátor VZ
Dariusz Krzysztofowicz
dariusz.krzysztofowicz@katowice.lasy.gov.pl
+48 774613485
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-strzelce-opolskie

Dokumenty