Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2020 19:56

Karta veřejné zakázky #OVS 29/2020 Pe
ZŠ T. G. Masaryka - obnova klempířských prvků na střechách budov škol

Informace

ID zakázky
5881
Název zakázky
ZŠ T. G. Masaryka - obnova klempířských prvků na střechách budov škol
Číslo spisu VZ
OVS 29/2020 Pe
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45261310-0 - Klempířské práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

ZŠ T. G. Masaryka - obnova klempířských prvků na střechách budov škol

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění je výměna nadokapních žlabů ze tří stran budovy ZŠ – I. stupně, včetně háků, oplechování říms, výměny odpadních svodů průměru 120 mm a montáže lešení. Střešní plášť bude demontován v šířce 2m a opětovně vrácen. Poškozené střešní hliníkové šablony budou nahrazeny za nové, uchycení šrouby AL nebo Nerez s EPDM podložkou. Lešení do výšky 9,5 m bude zajištěno odbornou firmou a vstupní dveře do budovy budou nadstřešeny kvůli ochraně procházejících. Zhotovitel musí respektovat, že budova bude po dobu provádění díla v provozu a musí zajistit bezpečnost v okolí při provádění prací (chodník, komunikace).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
27.03.2020 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Bystřice pod Hostýnem
Adresa
Masarykovo náměstí 137
Bystřice pod Hostýnem
768 61, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty