Stav: Probíhající

Serverový čas: 07.06.2020 06:16

Karta veřejné zakázky #06514/2020/ODDVO
Sanácia zosuvov na cestách III.triedy - Železná Breznica, Lovča, Rykynčice, Prestavlky, Rudno-Voznica - vypracovanie projektovej dokumentácie a súvisiacich činností

Informace

ID zakázky
6102
Název zakázky
Sanácia zosuvov na cestách III.triedy - Železná Breznica, Lovča, Rykynčice, Prestavlky, Rudno-Voznica - vypracovanie projektovej dokumentácie a súvisiacich činností
Číslo spisu VZ
06514/2020/ODDVO
Evidenční číslo zakázky
1317-WYS, č.8/2020, 14.01.2020
Režim veřejné zakázky
Podlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
83 333,00 EUR
Hlavní CPV kód
71320000-7 - Technické projektování
Doplňující CPV kód
71310000-4 - Poradenské inženýrství a stavební služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb – vypracovanie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a všetkých súvisiacich činností pre stavby s názvom „Sanácia zosuvov na cestách III. triedy - Železná Breznica, Lovča, Rykynčice, Prestavlky, Rudno – Voznica“.
Predmet stavieb
Predmetom stavieb je technickými opatreniami doriešiť havarijný stav na cestách III. triedy, ktorý vznikol počas extrémnych zrážok, kedy došlo k deformáciám povrchu komunikácie (trhliny na asfaltovom kryte, vychýlenie zvodidiel) a zosuv svahu cestného telesa.
Druh stavieb
Stabilizácia svahov proti ďalšiemu zosuvu a rekonštrukcia poškodenej časti cesty a súvisiaceho odvodnenia.
Účel a ciele stavieb
Účelom stavieb je stabilizácia zosuvu a rekonštrukcia poškodených úsekov cestných telies so zvýšením bezpečnosti na ceste a plynulosti cestnej premávky a zlepšenie podmienok pre cestnú hromadnú dopravu a chodcov.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v ich prílohách.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
06.02.2020 08:00:00
Plánované otevírání nabídek
06.02.2020 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ľubica Kapustová
lubica.kapustova@bbsk.sk
+421 484325572

Dokumenty