Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.10.2020 12:37

Karta veřejné zakázky #07/2020
Oprava krytu objízdných tras po stavbě II/270 Jablonné v Podještědí

Informace

ID zakázky
6311
Název zakázky
Oprava krytu objízdných tras po stavbě II/270 Jablonné v Podještědí
Číslo spisu VZ
07/2020
Evidenční číslo zakázky
07/2020
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 809 166,00 Kč
Hlavní CPV kód
45233223-8 - Obnova povrchu vozovky
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ051 - Liberecký kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je oprava krytu na objízdných trasách po dokončené stavbě II/270 Jablonné v Podještědí. Jedná se o souvislou údržbu stávajícího krytu vozovky místních komunikací v ulici Na Nivách, Lidická a Valtinovská. Délka uvažované předmětné opravy krytu vozovky je v ulici Na Nivách 315 m, v ul. Lidická 131 m, v ul. Valtinovská v délce 180 m.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je oprava krytu na objízdných trasách po dokončené stavbě II/270 Jablonné v Podještědí. Jedná se o souvislou údržbu stávajícího krytu vozovky místních komunikací v ulici Na Nivách, Lidická a Valtinovská. Délka uvažované předmětné opravy krytu vozovky je v ulici Na Nivách 315 m, v ul. Lidická 131 m, v ul. Valtinovská v délce 180 m.
V úsecích předmětných komunikací je navržena celoplošná oprava asfaltového souvrství, obrusné a lokálně ložní vrstvy vozovky z asfaltového betonu. V rámci realizace je nutné zachovat, upravit a napojit stávající přilehlé nemovitosti, hospodářské sjezdy, křižovatky, realizovat vyčištění přilehlých příkopů a rigolů vč. obnovy jejich tvaru a sklonu, provést obnovu krajnic a okrajů vozovky.

Předmět veřejné zakázky „Oprava krytu objízdných tras po stavbě II/270 Jablonné v Podještědí “ bude realizován v souladu s projektovou dokumentací, viz příloha č. 1 této ZD, zpracovanou Miroslavem Irou, projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, se sídlem Sokolská 1149/26, 460 01 Liberec, IČO: 76251055, z 09/2019, a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této ZD.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
21.02.2020 08:30:00

Zadavatel

Název organizace
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Adresa
České mládeže 632/32
Liberec
70946078, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.