Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2020 20:27

Karta veřejné zakázky #OVS 26/2020 Pe
Oprava mostu v ul. Podlesí (Rychlov)

Informace

ID zakázky
6530
Název zakázky
Oprava mostu v ul. Podlesí (Rychlov)
Číslo spisu VZ
OVS 26/2020 Pe
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
45221100-3 - Stavební úpravy mostů
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Oprava mostu v ul. Podlesí (Rychlov)

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění je provedení opravy (dle zápisu z mostní prohlídky) na celém objektu mostu v ulici Přerovská v Bystřici pod Hostýnem, m. č. Rychlov, spočívající zejména v odstranění nečistot, vegetace, mechu a lišejníku, a to i z povrchu betonových částí mostu. Dále bude odstraněno stávající nevyhovující zábradlí a provedeno nové. Následně bude opraveno břehové opevnění vodoteče pod mostem a v jeho těsném okolí.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
23.03.2020 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Bystřice pod Hostýnem
Adresa
Masarykovo náměstí 137
Bystřice pod Hostýnem
768 61, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty