Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 21:51

Karta veřejné zakázky #VZ2020-008-vyb-its
Oprava střechy okresního archivu-Divišovo nám Znojmo

Informace

ID zakázky
6885
Název zakázky
Oprava střechy okresního archivu-Divišovo nám Znojmo
Číslo spisu VZ
VZ2020-008-vyb-its
Evidenční číslo zakázky
VZ2020-008-vyb-its
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 443 389,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Oprava střechy okresního archivu – Divišovo náměstí Znojmo

Popis předmětu VZ

Jedná se o realizaci opravy střechy spočívající ve výměně laťování, krytiny statickém vyztužení krovu dle přiložené PD.
UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE: JEDNÁ SE O BUDOVU OKESNÍHO ARCHIVU, KTERÝ OBSAHUJE DEPOZITÁŘ S VELMI VZÁCNÝMI RELIKVIEMI. JE TEDY NUTNÉ PROVÁDĚT REAZITACI AKCE ZA POMOCI KVALITNÍHO ZABEZPEČENÍ STŘECHY PROTI ZATEČENÍ DEŠŤOVÉ VODY PŘI REALIZACI, TAK ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ RELIKVIÍ ULOŽENÝCH V TÉTO BUDOVĚ.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
27.03.2020 08:20:00

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Václav Vybíral
vaclav.vybiral@muznojmo.cz
+420 739389055
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.