Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2020 09:16

Karta veřejné zakázky #OVS 59/2020 Pe
Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov

Informace

ID zakázky
7374
Název zakázky
Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov
Číslo spisu VZ
OVS 59/2020 Pe
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45233162-2 - Výstavba cyklistických stezek
45213316-1 - Stavební úpravy chodníků
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
34928500-3 - Zařízení pouličního osvětlení
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění je realizace nové asfaltobetonové cyklostezky v délce cca 522 m, která propojí město Bystřice pod Hostýnem se sousední obcí Chvalčov. Začátek řešeného úseku se nachází v místě stávající cyklostezky v městském parku Zahájené, konec úseku se nachází na okraji k. ú. Chvalčova Lhota. Součástí investice je i napojení stávajících chodníků a stezek na novou cyklostezku, oprava místní komunikace u silničního mostu v ul. Vsetínská, která odděluje oba úseky cyklostezky a realizace nového veřejného osvětlení v trase cyklostezky.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
04.06.2020 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Bystřice pod Hostýnem
Adresa
Masarykovo náměstí 137
Bystřice pod Hostýnem
768 61, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty