Stav: Probíhající

Serverový čas: 14.07.2020 12:20

Karta veřejné zakázky #14/2020
„Vybudování chodníku podél silnice I/11 - Rýmařovská Bruntál“ – ISPROFOND 5817510196

Informace

ID zakázky
7888
Název zakázky
„Vybudování chodníku podél silnice I/11 - Rýmařovská Bruntál“ – ISPROFOND 5817510196
Číslo spisu VZ
14/2020
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 079 281,00 Kč
Hlavní CPV kód
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

„Vybudování chodníku podél silnice I/11 - Rýmařovská Bruntál“ – ISPROFOND 5817510196

Popis předmětu VZ

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby s názvem: „Vybudování chodníku podél silnice I/11 - Rýmařovská Bruntál“ – ISPROFOND 5817510196 podle předané projektové dokumentace z října 2017 pod názvem „Chodník Rýmařovská“ (SO 101A,B) a září 2019 pod názvem „Doplnění místa pro přecházení na sjezdu z ulice Rýmařovská v Bruntále“ (SO 102), zpracované projektantem Ing. Janem Hvoreckým, autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru: Dopravní stavby č.a.: 1104104.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
14.07.2020 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Bruntál
Adresa
Nádražní 20
Bruntál
792 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Lucie Wágnerová
lucie.wagnerova@mubruntal.cz
+420 554706120
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty