Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 00:07

Karta veřejné zakázky #VZ-2020-042-DRZ-ITS
Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Kotkova

Informace

ID zakázky
7939
Název zakázky
Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Kotkova
Číslo spisu VZ
VZ-2020-042-DRZ-ITS
Evidenční číslo zakázky
VZ-2020-042-DRZ-ITS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 546 282,02 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce / IA13-5 - Rekonstrukce / veřejné osvětlení
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Kotkova

Popis předmětu VZ

Předmětem výběrového řízení je realizace stavby „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Kotkova“. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace zpracované Pavlem Kučerou, 671 61 Prosiměřice 32, výkazu výměr.
Součástí plnění jsou práce i povinnosti vycházející z návrhu smlouvy o dílo, z podmínek plynoucích z vyjádření dotčených orgánů a dalších podmínek této výzvy a územního souhlasu.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
03.08.2020 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
03.08.2020 10:05:00
Zadávací lhůta do
01.11.2020

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.