Stav: Probíhající

Serverový čas: 31.10.2020 02:38

Karta veřejné zakázky #P20V00000052
ZAJIŠTĚNÍ BĚŽNÉ ÚDRŽBY NA KOMUNIKACÍCH V LIBERECKÉM KRAJI

Informace

ID zakázky
9183
Název zakázky
ZAJIŠTĚNÍ BĚŽNÉ ÚDRŽBY NA KOMUNIKACÍCH V LIBERECKÉM KRAJI
Číslo spisu VZ
P20V00000052
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
5 493 999,00 Kč
Hlavní CPV kód
34928000-8 - Silniční vybavení
Doplňující CPV kód
44423700-8 - Prvky vstupních šachet
45110000-1 - Demolice a zemní práce
45233200-1 - Různé povrchové práce
45233290-8 - Instalace a montáž dopravního značení
77211400-6 - Kácení stromů
77341000-2 - Prořezávání stromů
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ051 - Liberecký kraj
Předmět VZ

Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody, na základě, které bude vybraný dodavatel – v režimu bez obnovení soutěže – provádět běžnou údržbu silnic I., II. a III. tříd včetně jejich průjezdních úseků v Libereckém kraji dle požadavků Zadavatele.

Popis předmětu VZ

Realizace údržby bude probíhat nepravidelně po dobu trvání Veřejné zakázky, vždy na základě aktuálních potřeb Zadavatele vymezených v příslušných dílčích zadáních (dílčích smlouvách).

Jednotlivá dílčí zadání (dílčí smlouvy) na základě Rámcové dohody budou vymezena Zadavatelem na základě zjištění vycházející z prohlídek komunikací. Případná dopravně – inženýrské opatření (DIO) – označení pracovního místa včetně stanovení PČR DI a silničním správním úřadem pro provedení opravy zajistí vždy vybraný dodavatel.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
30.10.2020 11:00:00
Plánované otevírání nabídek
30.10.2020 11:01:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
csaba.csorba@havelpartners.cz
+420 731539270
Další kontakty
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.