Status: Ongoing

Server time: 23.01.2021 01:44

DPS tender card #MAGS OVO 53036/2020-016
Výzva č. 15 - Ochranné návleky na obuv vysoké

Information

ID of tender
10359
Name of content of tender
Výzva č. 15 - Ochranné návleky na obuv vysoké
Tender ref. no.
MAGS OVO 53036/2020-016
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
42 560,00 EUR
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments
Further CPV
33140000-3 - Medical consumables
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky - výzvy č. 15 je kúpa a dodanie ochranných návlekov na obuv vysokých na jednorazové použitie v celkovom množstve 32.000ks na doplnenie skladových zásob pre zabezpečenie ochrany zamestnancov a verejnosti, s ktorou zamestnanci verejného obstarávateľa prichádzajú do kontaktu s voľne šíriacou sa vírusovou a alebo inou pandémiou.

Ďalší opis predmetu je uvedený v súťažných podkladoch výzvy č. 15.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.01.2021 09:00:00
Planned opening of bids
15.01.2021 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor

+421 259356544

Documents