Status: Ongoing

Server time: 27.01.2021 04:50

DPS tender card #MAGS OVO 53036/2020-017
Výzva č. 17 - Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu

Information

ID of tender
10384
Name of content of tender
Výzva č. 17 - Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu
Tender ref. no.
MAGS OVO 53036/2020-017
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
50 000,00 EUR
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments
Further CPV
18143000-3 - Protective gear
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky - výzvy č. 17 je kúpa a dodanie respirátorov FFP3 bez výdychového ventilu v celkovom množstve 5.000ks na doplnenie skladových zásob pre zabezpečenie ochrany zamestnancov a verejnosti, s ktorou zamestnanci verejného obstarávateľa prichádzajú do kontaktu s voľne šíriacou sa vírusovou a alebo inou pandémiou.

Ďalší opis predmetu je uvedený v súťažných podkladoch výzvy č. 17.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.01.2021 09:00:00
Planned opening of bids
19.01.2021 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Petra Hritzová

Documents