Status: Ongoing

Server time: 12.05.2021 12:14

Tender card #03-A2-2021
Orez stromov, výrub stromov, montáž a údržba dynamických väzieb stromolezeckou technikou

Information

ID of tender
11566
Name of content of tender
Orez stromov, výrub stromov, montáž a údržba dynamických väzieb stromolezeckou technikou
Tender ref. no.
03-A2-2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka v rámcovej dohode
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
9 000,00 EUR
Main CPV
77211400-6 - Tree-cutting services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Orez, výrub stromov, montáž a údržba väzieb stromolezeckouý technikou vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s uložením konárov stromov resp. kmeňov na bezpečnom mieste.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.04.2021 10:00:00
Planned opening of bids
16.04.2021 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Správa mestskej zelene v Košiciach
Address
Rastislavova 79
Košice - mestská časť Juh
04001, Slovak republic
Process supervisor
Ľudmila Luxová
luxova@smsz.sk
+421 557263409

Documents