Status: Ongoing

Server time: 21.09.2023 16:48

Tender card #ZG.270.2.1.2021
Świadczenie usług przygotowania i podawania posiłków dla myśliwych i innych osób oraz świadczenie usług utrzymania czystości kwatery myśliwskiej i terenu zewnętrznego z utrzymaniem terenów zielonych i czystości wokół kwatery Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadl

Information

ID of tender
11865
Name of content of tender
Świadczenie usług przygotowania i podawania posiłków dla myśliwych i innych osób oraz świadczenie usług utrzymania czystości kwatery myśliwskiej i terenu zewnętrznego z utrzymaniem terenów zielonych i czystości wokół kwatery Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadl
Tender ref. no.
ZG.270.2.1.2021
Public tender journal ref. no.
2021/BZP 00034503/01
Type of tender
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Type of public tender
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
445 980,46 PLN
Main CPV
55100000-1 - Hotel services
Further CPV
50800000-3 - Miscellaneous repair and maintenance services
55130000-0 - Other hotel services
55320000-9 - Meal-serving services
55321000-6 - Meal-preparation services
55322000-3 - Meal-cooking services
77310000-6 - Planting and maintenance services of green areas
90620000-9 - Snow-clearing services
90900000-6 - Cleaning and sanitation services
90910000-9 - Cleaning services
90911000-6 - Accommodation, building and window cleaning services
90914000-7 - Car park cleaning services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Zgodnie z SWZ.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/" title="https://josephine.proebiz.com/pl/" target="_blank">https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/" title="https://josephine.proebiz.com/pl/" target="_blank">https://josephine.proebiz.com/pl/. W Opisie Przedmiotu Zamówienia (stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ) określono wymagania jakościowe głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

Schedule

Termin składania ofert
27.04.2021 09:00:00
Planned opening of bids
27.04.2021 09:15:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Lutówko
Address
Lutówko 18
Lutówko
89-407, Republic of Poland
Process supervisor
Przemysław Hermann
przemyslaw.hermann@torun.lasy.gov.pl
+48 605071140
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_lutowko/zamowienia_publiczne

Documents