Status: Completed

Server time: 20.06.2021 09:34

Tender card #10-A2-2021
Zhotovenie a dodanie mobiliáru na prírodný cintorín ,,Les spomienok"

Information

ID of tender
12234
Name of content of tender
Zhotovenie a dodanie mobiliáru na prírodný cintorín ,,Les spomienok"
Tender ref. no.
10-A2-2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
9 500,00 EUR
Main CPV
39113600-3 - Benches
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zhotovenie a dodanie mobiliáru na prírodný cintorín ,,Les spomienok" bez osadenia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.05.2021 10:00:00
Planned opening of bids
21.05.2021 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Správa mestskej zelene v Košiciach
Address
Rastislavova 79
Košice - mestská časť Juh
04001, Slovak republic
Process supervisor
Marcela Kaduková
kadukova@smsz.sk
+421 557263409

Documents