Status: Ongoing

Server time: 30.07.2021 03:59

Tender card #MAGS OVO 53143/2021
Revitalizácia vnútrobloku Poľská - Justičná

Information

ID of tender
12545
Name of content of tender
Revitalizácia vnútrobloku Poľská - Justičná
Tender ref. no.
MAGS OVO 53143/2021
Public tender journal ref. no.
28491-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
224 000,00 EUR
Main CPV
45112711-2 - Landscaping work for parks
Further CPV
45112300-8 - Infill and land-reclamation work
45236250-7 - Flatwork for parks
45310000-3 - Electrical installation work
77315000-1 - Seeding services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Revitalizácia vnútrobloku Poľská – Justičná obsahuje obnovu spevnených plôch, výsadbu zelene, rekonštrukciu verejného osvetlenia, vodovodnú prípojku, nový mobiliár, kompletné detské ihrisko a vybudovanie kontajnerových stojísk.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.06.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
23.06.2021 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Juraj Šimo
juraj.simo@bratislava.sk
+421 259356522

Documents